facebook advertentie wordt gecontroleerd

Facebook advertentie wordt grondig gecontroleerd: Wat je moet weten als adverteerder

Facebook advertenties worden gecontroleerd: Wat betekent dit voor adverteerders?

Als adverteerder op Facebook is het belangrijk om te begrijpen dat je advertenties worden onderworpen aan een controleproces voordat ze worden weergegeven aan het brede publiek. Deze controle heeft tot doel ervoor te zorgen dat de advertenties voldoen aan de richtlijnen en beleidsregels van Facebook.

Maar hoe verloopt dit controleproces precies? Wanneer je een advertentie maakt en indient, wordt deze automatisch onderworpen aan een geautomatiseerde beoordeling. Dit proces houdt rekening met verschillende factoren, zoals de tekst, afbeeldingen en bestemmingspagina van de advertentie. Als de advertentie wordt goedgekeurd, wordt deze direct weergegeven aan je doelgroep.

In sommige gevallen kan het echter voorkomen dat je advertentie wordt afgewezen tijdens de geautomatiseerde beoordeling. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals het gebruik van verboden inhoud, misleidende claims of inbreuk op auteursrecht. Als je advertentie wordt afgewezen, ontvang je hierover een melding en kun je eventuele wijzigingen aanbrengen om te voldoen aan de richtlijnen van Facebook.

Naast de geautomatiseerde beoordeling kunnen advertenties ook handmatig worden gecontroleerd door het team van Facebook. Dit kan gebeuren als er bijvoorbeeld twijfels zijn over de naleving van beleidsregels of als er meldingen zijn ontvangen over een specifieke advertentie. Handmatige controle zorgt ervoor dat er een menselijk oog naar de advertenties kijkt en eventuele complexe situaties kan beoordelen.

Het controleproces van Facebook draagt bij aan het waarborgen van een veilige en positieve gebruikerservaring op het platform. Het beschermt gebruikers tegen misleidende of schadelijke advertenties en zorgt ervoor dat adverteerders zich houden aan de regels en richtlijnen.

Als adverteerder is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de richtlijnen en beleidsregels van Facebook om ervoor te zorgen dat je advertenties worden goedgekeurd. Zorg ervoor dat je inhoud relevant, eerlijk en niet-beledigend is. Vermijd het gebruik van verboden materialen, zoals drugs, wapens of discriminerende inhoud.

Kortom, het controleproces van Facebook voor advertenties is bedoeld om een veilige en betrouwbare omgeving te creëren voor adverteerders en gebruikers. Door je bewust te zijn van de richtlijnen en beleidsregels kun je ervoor zorgen dat je advertenties succesvol worden goedgekeurd en effectief kunnen worden weergegeven aan je doelgroep.

 

6 Veelgestelde Vragen over het Controleren van Facebook Advertenties

 1. Wat is de tijd die nodig is om een Facebook advertentie te laten controleren?
 2. Hoe kan ik mijn Facebook advertentie laten controleren?
 3. Welke informatie moet ik verstrekken om mijn Facebook advertentie te laten controleren?
 4. Is er een manier om de tijd te verkorten waarin mijn Facebook advertentie wordt gecontroleerd?
 5. Wat gebeurt er als mijn Facebook advertentie niet wordt goedgekeurd na het controleren?
 6. Welke criteria beoordeelt Facebook bij het controleren van een advertentie?

Wat is de tijd die nodig is om een Facebook advertentie te laten controleren?

De tijd die nodig is om een Facebook advertentie te laten controleren kan variëren. In de meeste gevallen wordt een advertentie binnen 24 uur gecontroleerd, maar het kan soms ook langer duren. Het exacte tijdsbestek hangt af van verschillende factoren, zoals de hoeveelheid advertenties die op dat moment worden ingediend en de complexiteit van de advertentie zelf.

Facebook streeft ernaar om het controleproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, zodat adverteerders snel kunnen beginnen met het bereiken van hun doelgroep. Het is echter belangrijk om rekening te houden met mogelijke vertragingen, vooral tijdens drukke periodes of bij complexere advertenties die handmatige controle vereisen.

Om ervoor te zorgen dat je advertenties zo snel mogelijk worden gecontroleerd, is het raadzaam om ze ruim van tevoren in te dienen en rekening te houden met eventuele wachttijden. Houd er ook rekening mee dat het aanbrengen van wijzigingen in een afgekeurde advertentie opnieuw kan leiden tot een controlevertraging.

Als je merkt dat je advertentie ongewoon lang in de wachtrij staat voor controle, kun je contact opnemen met de ondersteuning van Facebook voor verdere assistentie.

Hoe kan ik mijn Facebook advertentie laten controleren?

Om je Facebook advertentie te laten controleren, volg je de onderstaande stappen:

 1. Ga naar je Facebook Advertentiebeheer.
 2. Selecteer de advertentie die je wilt laten controleren.
 3. Klik op de knop ‘Bewerken’ om wijzigingen aan te brengen in de advertentie.
 4. Maak eventuele aanpassingen die nodig zijn om te voldoen aan de richtlijnen van Facebook.
 5. Nadat je de benodigde wijzigingen hebt aangebracht, klik je op ‘Indienen ter beoordeling’ of ‘Opnieuw indienen’.
 6. Wacht op het resultaat van de beoordeling.

Het controleproces kan enige tijd in beslag nemen, afhankelijk van het aantal advertenties dat op dat moment wordt ingediend voor controle. Tijdens het wachten kun je doorgaan met het beheren van andere aspecten van je advertentiecampagne.

Als je advertentie wordt goedgekeurd, wordt deze weergegeven aan je doelgroep en kun je beginnen met het genereren van resultaten. Als je advertentie wordt afgewezen, ontvang je een melding met specifieke redenen waarom dit is gebeurd. Je kunt dan wijzigingen aanbrengen om te voldoen aan de richtlijnen en vervolgens opnieuw indienen voor controle.

Het is belangrijk om te onthouden dat het naleven van de richtlijnen en beleidsregels van Facebook essentieel is om ervoor te zorgen dat je advertenties worden goedgekeurd en effectief kunnen worden weergegeven aan je doelgroep. Zorg ervoor dat je inhoud relevant, eerlijk en niet-beledigend is, en vermijd het gebruik van verboden materialen of misleidende claims.

Door je advertenties te laten controleren, draag je bij aan een veilige en betrouwbare gebruikerservaring op Facebook.

Welke informatie moet ik verstrekken om mijn Facebook advertentie te laten controleren?

Om je Facebook advertentie te laten controleren, moet je de volgende informatie verstrekken:

 1. Advertentietekst: Zorg ervoor dat je de volledige tekst van je advertentie opgeeft, inclusief eventuele koppen, beschrijvingen en call-to-action zinnen.
 2. Afbeeldingen of video’s: Upload de afbeeldingen of video’s die je wilt gebruiken in je advertentie. Zorg ervoor dat deze voldoen aan de richtlijnen van Facebook met betrekking tot inhoud en formaat.
 3. Bestemmingspagina-URL: Geef de URL op van de bestemmingspagina waarnaar gebruikers worden geleid wanneer ze op je advertentie klikken.
 4. Doelgroepinformatie: Specificeer de doelgroep die je wilt bereiken met je advertentie. Dit omvat demografische gegevens zoals leeftijd, geslacht, locatie, interesses en andere relevante criteria.
 5. Budget en planning: Bepaal het budget dat je wilt besteden aan je advertentiecampagne en geef aan hoe lang de campagne moet lopen.
 6. Advertentieset-up: Selecteer het type advertentie dat je wilt maken, zoals een afbeeldingadvertentie, videoadvertentie of carrouseladvertentie. Bepaal ook waar je advertenties moeten worden weergegeven, bijvoorbeeld in het nieuwsoverzicht van gebruikers of in Instagram-verhalen.

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat alle verstrekte informatie nauwkeurig is en voldoet aan de richtlijnen van Facebook. Houd er rekening mee dat het controleproces kan variëren afhankelijk van het type advertentie en de specifieke richtlijnen die van toepassing zijn.

Is er een manier om de tijd te verkorten waarin mijn Facebook advertentie wordt gecontroleerd?

Helaas is er geen directe manier om de tijd te verkorten waarin je Facebook advertentie wordt gecontroleerd. Het controleproces van Facebook is ontworpen om ervoor te zorgen dat advertenties voldoen aan de richtlijnen en beleidsregels, en dit kan tijd kosten.

Er zijn echter een paar tips die je kunt volgen om ervoor te zorgen dat je advertenties sneller worden goedgekeurd:

 1. Zorg voor naleving van de richtlijnen: Lees de richtlijnen en beleidsregels van Facebook zorgvuldig door voordat je je advertentie indient. Zorg ervoor dat je advertentie geen verboden inhoud bevat en voldoet aan alle vereisten.
 2. Vermijd misleidende claims: Wees eerlijk en transparant in je advertenties. Vermijd het maken van misleidende claims of beloften die niet kunnen worden waargemaakt.
 3. Gebruik hoogwaardige afbeeldingen en tekst: Zorg ervoor dat de afbeeldingen en tekst in je advertentie van goede kwaliteit zijn. Vermijd het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming.
 4. Controleer je bestemmingspagina: Zorg ervoor dat de bestemmingspagina waarnaar je verwijst in overeenstemming is met de inhoud van je advertentie. Dit kan helpen bij een soepelere goedkeuringsprocedure.
 5. Wees geduldig: Het controleproces kan variëren in tijd, afhankelijk van verschillende factoren zoals het aantal ingediende advertenties op dat moment. Het is belangrijk om geduldig te zijn en te wachten op de goedkeuring.

Hoewel er geen garantie is dat je advertentie sneller wordt goedgekeurd, kunnen deze tips je helpen om de kans op een succesvolle goedkeuring te vergroten. Houd er rekening mee dat het naleven van de richtlijnen en beleidsregels van Facebook essentieel is om ervoor te zorgen dat je advertenties worden goedgekeurd en effectief worden weergegeven aan je doelgroep.

Wat gebeurt er als mijn Facebook advertentie niet wordt goedgekeurd na het controleren?

Als je Facebook advertentie niet wordt goedgekeurd na het controleproces, ontvang je een melding waarin wordt vermeld waarom de advertentie is afgekeurd. Deze melding bevat specifieke details over de reden van afwijzing, zoals het beleid of de richtlijn die is overtreden.

Als je advertentie wordt afgekeurd, betekent dit dat deze niet zal worden weergegeven aan je doelgroep. Je kunt de afgekeurde advertentie bewerken en opnieuw indienen nadat je de nodige wijzigingen hebt aangebracht om te voldoen aan de richtlijnen van Facebook.

Het is belangrijk om de melding zorgvuldig door te nemen en te begrijpen welk beleid of welke richtlijn is overtreden. Op die manier kun je gerichte wijzigingen aanbrengen om ervoor te zorgen dat je advertentie in overeenstemming is met het beleid van Facebook.

Als je het niet eens bent met de beslissing van Facebook en van mening bent dat je advertentie ten onrechte is afgekeurd, kun je bezwaar maken tegen de beslissing. Dit kan via het Advertentiemeldingen-tabblad in Ads Manager. Het team van Facebook zal dan opnieuw naar je advertentie kijken en een herbeoordeling uitvoeren.

Houd er rekening mee dat het herbeoordelingsproces tijd kan kosten en dat er geen garantie is dat je advertentie alsnog wordt goedgekeurd. Het is daarom raadzaam om ervoor te zorgen dat je advertenties voldoen aan alle relevante beleidsrichtlijnen voordat je ze indient.

Het is ook mogelijk om contact op te nemen met het ondersteuningsteam van Facebook als je vragen hebt over de afgekeurde advertentie of als je meer informatie wilt over het beleid en de richtlijnen van Facebook.

Onthoud dat het naleven van de richtlijnen en beleidsregels van Facebook essentieel is om ervoor te zorgen dat je advertenties worden goedgekeurd en effectief kunnen worden weergegeven aan je doelgroep.

Welke criteria beoordeelt Facebook bij het controleren van een advertentie?

Bij het controleren van advertenties hanteert Facebook verschillende criteria om te beoordelen of een advertentie voldoet aan hun richtlijnen en beleidsregels. Enkele belangrijke criteria die Facebook hanteert zijn:

 1. Verboden inhoud: Facebook verbiedt het gebruik van bepaalde inhoud, zoals illegale drugs, wapens, geweld, haatzaaiende taal of discriminatie. Advertenties die dergelijke verboden inhoud bevatten, worden afgewezen.
 2. Misleidende claims: Advertenties mogen geen misleidende informatie bevatten met betrekking tot producten, diensten of aanbiedingen. Claims over bijvoorbeeld gewichtsverlies, financiële resultaten of gezondheidsvoordelen moeten ondersteund worden door betrouwbare bronnen.
 3. Auteursrechtinbreuk: Het is niet toegestaan om materiaal te gebruiken waarop auteursrecht rust zonder de juiste toestemming. Advertenties met inbreuk op auteursrechten worden afgewezen.
 4. Beledigend of schadelijk materiaal: Advertenties mogen geen beledigende, bedreigende of schadelijke inhoud bevatten die anderen kan kwetsen of schade kan berokkenen.
 5. Bestemmingspagina: De bestemmingspagina waarnaar de advertentie leidt, moet relevant zijn voor de getoonde advertentie en mag geen schadelijke software bevatten.
 6. Privacy en gegevensverzameling: Advertenties mogen de privacy van gebruikers niet schenden en moeten voldoen aan de gegevensbeschermingsregels van Facebook.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van criteria die Facebook hanteert bij het controleren van advertenties. Het is belangrijk om de volledige richtlijnen en beleidsregels van Facebook te raadplegen om ervoor te zorgen dat je advertentie aan alle vereisten voldoet voordat je deze indient.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.